Arbeidsvoorwaarden in de fitnessbranche

De aanleiding van dit onderzoek is dat er tot op heden geen cao of algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden voor de fitnessbranche is geregeld. Regelmatig komen er bij FNV Sport telefoontjes binnen van leden die werkzaam zijn binnen de fitnessbranche. De leden hebben vragen over hun arbeidsovereenkomst die is gesloten tussen de (fitness)werknemer en de (fitness)werkgever. Het komt voor dat de werknemer niet weet op hoeveel vakantiedagen hij recht heeft. Daarnaast komt het voor dat er op het gebied van pensioen en/of medezeggenschap binnen de onderneming niets is geregeld.

Betrokken partijen

De partijen die bij een eventuele totstandkoming van een cao of algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden een rol spelen zijn de volgende: FNV Sport, Fit!vak en VES, werknemers en werkgeversorganisaties. Per partij is het draagvlak onderzocht en daarnaast zijn bij de werkgevers en werknemers ook vragen voorgelegd over andere arbeidsvoorwaardelijke thema’s als pensioen en medezeggenschap en opleidingen. Door middel van het meten van het draagvlak onder eerder genoemde partijen, hebben wij antwoord kunnen geven op de vraag of een cao dan wel algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden haalbaar is voor de fitnessbranche. Hiervoor hebben wij van twee onderzoeksmethoden gebruik gemaakt: interview en enquête. Bij FNV Sport, Fit!vak en VES hebben wij door middel van een interview het draagvlak onderzocht. Bij de werkgevers hebben wij het draagvlak onderzocht door middel van het versturen van enquêtes (300). Van de respondenten onder de werkgevers hebben wij een selectie gemaakt en contact gezocht voor het houden van een interview (10). Deze interviews vinden wij noodzakelijk om een beter beeld te krijgen van hoe werkgevers arbeidsvoorwaarden regelen met werknemers, maar ook over andere arbeidsrechtelijke thema’s als medezeggenschap en pensioen. Tot slot hebben wij 250 enquêtes verstuurd aan werknemers. Binnen de enquête hebben wij het

draagvlak onderzocht en evenals bij de werkgevers vragen gesteld over arbeidsrechtelijke thema’s als medezeggenschap en pensioen.

Respons werkgevers

Vanuit de werkgevers hebben wij van de 300 enquêtes die wij hebben verstuurd, 99 enquêtes terug ontvangen. De gemiddelde respons van enquêtes ligt rond de 20%, zo blijkt uit eerdere onderzoeken uitgevoerd door FNV Sport. In ons onderzoek ligt de respons nabij de 32%. Om antwoord te vinden op de vraag in hoeverre er draagvlak is voor algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden, dan wel een cao, hebben wij de werkgevers de volgende vraag voorgelegd: vindt u het wenselijk dat er algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden komen? In 27,3% van de gevallen geeft de werkgever aan dat hij het wenselijk zou vinden dat er een cao komt voor de fitnessbranche. In 5,1% van de gevallen geeft de werkgever aan dat hij het wenselijk zou vinden dat er algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden komen voor de fitnessbranche. In 30,3% van de gevallen wordt door de werkgever aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van een personeelshandboek en 26,3% geeft aan het niet wenselijk te vinden dat er algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden komen, omdat de werkgever de arbeidsvoorwaarden zelf regelt met zijn werknemers.

Respons werknemers

We hebben de vraag over algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden aan de werknemers niet in percentages uitgedrukt, maar ervoor gekozen citaten te gebruiken van de respondenten. In totaal hebben wij 250 enquêtes verstuurd aan werknemers en hiervan 82 terug mogen ontvangen. Dit komt neer op een respons van 32,8%. Hier volgen een aantal citaten van de werknemers die de enquête hebben ingevuld:

‘‘In de huidige situatie waarin de fitnessbranche zich bevindt zal een cao met goede voorwaarden een must zijn om professionals voor de branche te behouden.”

“Dit is een goed initiatief, omdat ik de fitnessbranche tot nu toe een ‘parttimebranche’ vind.”

“Er zijn grote verschillen binnen de bedrijven in de fitnessbranche.” “Geregelde arbeidsvoorwaarden?”

Er is zelfs een werknemer die aangeeft dat “werknemers worden uitgeknepen”.

Conclusie

Behoort een cao, dan wel algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden tot de mogelijkheden binnen de fitnessbranche? Binnen het onderzoek hebben wij alle partijen die bij een eventuele totstandkoming van een cao of algemeen geregelde arbeidsvoorwaarden een rol spelen aan het woord gelaten. De conclusie die wij na het houden van de interviews en enquêtes kunnen trekken is dat de werkgevers en brancheorganisatie (VES en Fit!vak) geen voorstander zijn van een cao. Hiertegenover staat dat FNV Sport en de werknemers wel voorstander zijn van een cao. Uit het onderzoek komt naar voren dat werkgevers enige houvast zoeken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, door middel van het gebruik van een personeelshandboek. In een raamovereenkomst, gesloten door sociale partners, kunnen onderwerpen worden opgenomen die in iedere fitnessonderneming gelijk zouden kunnen zijn. Door middel van het gebruik van een raamovereenkomst is er minder snel sprake van oneerlijke concurrentie tussen de verschillende fitnessondernemingen en kan er worden geconcurreerd – tussen fitnessondernemingen – op kwaliteit van de fitnessonderneming in plaats van op arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Enkele voorbeelden die hierbij in een raamovereenkomst zouden kunnen worden opgenomen, zijn pensioen, een regeling over opleidingen en afspraken over medezeggenschap.

Aanbevelingen ten aanzien van opleidingen

De werkgever, zo blijkt uit het onderzoek, betaalt in 72,2% van de gevallen de opleiding die de medewerker volgt. De opleiding wordt door 81,8% van de medewerkers in eigen tijd gevolgd. Deze regel is in de meeste situaties gangbaar, maar in de praktijk komen we ook andere voorbeelden tegen van werknemers die geen opleiding volgen, maar wel bijvoorbeeld een nieuwe dans moeten instuderen. In deze situaties wordt van een medewerker verwacht dat er 8 uur per maand ‘vrijwillige’ voorbereiding in een groepsles wordt gestopt, zonder dat hiertegenover een vergoeding bestaat. Wanneer deze ‘vrijwillige’ uren bij het loon zouden worden meeberekend, zou het netto loon van de werknemer lager komen te liggen. Wij vinden het van belang dat de werknemer voor voorbereiding van een les loon ontvangt, omdat hier tijd en energie in wordt gestopt door de werknemer. Wij willen dan ook adviseren in dialoog te treden om tot een goede regeling te komen voor zowel werkgevers als werknemers.

Medezeggenschap

Allereerst wordt opgemerkt dat bij een onderneming met meer dan 50 medewerkers een medezeggenschapsraad wettelijk verplicht is. Vanuit de werknemerskant is het belangrijk dat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de onderneming waar zij werkzaam zijn. Op deze manier worden de werknemers betrokken bij de onderneming en kunnen de werknemers ook daadwerkelijk invloed uitoefenen op het te voeren beleid van de onderneming. Uit het onderzoek komt naar voren dat 43% van de ondervraagden geen idee heeft wat medezeggenschap inhoudt en nog eens 3,6% van de werknemers aangeeft dat er binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn geen medezeggenschap/personeelsvertegenwoordiging is ingesteld. Wij willen FNV Sport, evenals bij het onderwerp pensioen, aanbevelen hierover voorlichting te geven. Daarnaast willen wij ook adviseren om de mogelijkheden te onderzoeken om afspraken over medezeggenschap onder te brengen in de raamovereenkomst. Wanneer medezeggenschap in een raamovereenkomst kan worden geregeld, is er meer aandacht voor medezeggenschap en zal er bij partijen onduidelijkheid over dit onderwerp worden weggenomen.

Pensioen

In 62,7% van de gevallen geven de werknemers aan dat het loon dat zij verdienen met het werk in de fitnessbranche, de belangrijkste bron van inkomsten is. Het is voor de werknemer belangrijk dat hij niet alleen oog heeft voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn toekomst. In 55,4% van de gevallen geeft de werknemer, en in 68,7% van de gevallen geeft de werkgever aan, dat er geen pensioen is afgesloten tussen de werkgever en de werknemer. (Hierbij moet nog worden opgemerkt dat 13% van de ondervraagde werknemers geen enkel idee heeft of hij pensioen opbouwt). Wij willen aanbevelen dat over het onderwerp pensioen meer voorlichting wordt gegeven. Uit het werkveld komen wij verhalen tegen van werknemers die ‘vrijwillig’ afstand doen van hun pensioendeelname. Wij stellen ons de vraag of de werknemer wel voldoende op de hoogte is van de consequenties die hij loopt bij het afzien van pensioendeelname, zeker omdat voor 62,7% van de werknemers het de belangrijkste bron van inkomsten is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de werknemers niet in een andere dienstbetrekking (eventueel) voldoende aanvullend pensioen opbouwen om zorgeloos van hun oude dag te kunnen genieten. Daarnaast willen wij de aanbeveling doen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een uniforme pensioenregeling voor de fitnessbranche. Wellicht kan er aangesloten worden bij het PfZw, bij dit pensioenfonds zijn de werknemers aangesloten die onder de cao Sport vallen.

De volledige onderzoeksbrochure is te downloaden in de volgende nieuwsbrief van body•LIFE. Ook interesse om de nieuwsbrief te ontvangen, meld je aan via www.bodylifebenelux.nl

Dit artikel word mede mogelijk

gemaakt door:

Arbeidsvoorwaarden I business

body•LIFE 7I2011 I

I body•LIFE 7I 2011

Technische runningschoenen van SKECHERS

Met trots introduceert de SKECHERS Fitness Group zijn nieuwe Technical Running Series. Een innovatieve, geavanceerde lijn op basis van de Smart Shoe™-technologie die je laat hardlopen zoals de natuur het heeft bedoeld. Het gepatenteerde ontwerp zorgt voor een middenvoetslanding, zodat de voet sneller loskomt van de grond komt en blessures worden voorkomen. Met de ProSpeed, het vlaggenschip van de SRR Pro-serie, ren je als een prof. Het revolutionaire ontwerp verandert je hardloopstijl: je hebt het gevoel alsof je op blote voeten loopt. De Smart Shoe™-technologie optimaliseert elke stap en is door z’n lage gewicht ideaal voor joggen en sprinten.

De Pro Resistance is een dynamische, slanke, lichte hardloopschoen die het lichaam juist positioneert voor een natuurlijke hardloopstijl. De dempende Resamax-middenzool verlaagt de impact op de gewrichten en de drukdiffusieplaat verdeelt de energie en stuwt je vooruit. Bestel SKECHERS SRR Pro Speed en SRR Pro Resistance op proef en oordeel zelf.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.nl.skechers.com

Volg ons ook op Twitter @skechersbenelux

NEWS

Actueel nieuws

Living Well Plein op Fitness & Wellness Vakdagen

Op de Fitness & Wellness Vakdagen welke gehouden worden in Ahoy’ van 22 t/m 24 september aanstaande vult Living Well SPA & Wellness Group het Living Well Plein in.

Met partners wordt een compleet spaconcept neergezet. Vanaf conceptontwikkeling tot realisatie kan Living Well SPA & Wellness Group uw spa of wellnesscentrum invullen. Op het Living Well Plein zijn partners aanwezig op het gebied van onder meer interieur & inrichting, verlichting & geur, linnen, leefstijlcheck en -begeleiding en hammam- en spamerken. Alle zintuigen worden geprikkeld tijdens uw bezoek aan het Living Well Plein.

Meer info: www.livingwell.nl.

OPEN HUIS bij Bewegingsstudio

Wageningen

“Bewegingsstudio Wageningen is er voor mensen die in beweging willen komen en de traditionele sportscholen onprettig of hoogdrempelig vinden.” Op de 9e etage van Hof van Wageningen vindt u de Bewegingsstudio Wageningen. Zaterdag 17 september, tussen 10.00 tot 15.00 uur, is het OPEN HUIS!

Door goed in beweging te blijven houdt u de spieren in een perfecte conditie. Bewegen is met name goed als er een zekere regelmaat in zit. Bewegingsstudio Wageningen wil u graag kennis laten maken met de mogelijkheden van ontspannen bewegen. In een gemoedelijke omgeving wordt u met professionele en vriendelijke begeleiding in beweging gehouden. Uit ervaring weten we dat de bewegingsbanken, ook wel slenderen genoemd, verlichting geeft van klachten bij reuma, artrose, spieraandoeningen, stijve nek en schouders, rugklachten en koude handen en voeten. Het heeft, kortom, een groot therapeutisch aspect. Actie: Tijdens ons Open Huis ontvangen nieuwe leden 2x gratis sporten bij aankoop van een 10-rittenkaart én een leuke attentie.

SKECHERS steunt het goede doel met BOBS

SKECHERS introduceert dit voorjaar BOBS, een spannende nieuwe schoenenlijn met een charitatieve insteek. De opzet achter BOBS is eenvoudig: voor elk verkocht paar schoenen doneert SKECHERS een paar schoenen aan een kind in nood wereldwijd.

Voor de BOBS collectie liet SKECHERS zich inspireren door het succesverhaal rond de Zuid-Amerikaanse ‘alpargatas’-schoenen, en het idee om per aankoop één paar schoenen weg te geven – een idee dat uitgroeide tot een wereldwijd omarmde liefdadigheidsbeweging waaraan SKECHERS graag zijn steentje wil bijdragen.

De BOBS voorjaars 2012 collectie is vriendelijk voor mens en milieu, zelfs tot en met de verpakking, en omvat 20 modellen die allemaal dezelfde traditionele platte espadrille als uitgangspunt hebben – van de originele canvasuitvoering in basiskleuren tot modellen met metallic pailletten, kleurrijke motieven en creatieve details. Verder omvat de voorjaarscollectie naast sleehakken voor dames ook een groot aantal heren- en kindermodellen.

BOBS zijn nu te koop in alle SKECHERS winkels.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.nl.skechers.com

Volg ons ook op Twitter @skechersbenelux

Supertan op Beauty Salon Dimensions

Op 24 - 26 september 2011 wordt in Utrecht de jaarlijkse beautybeurs Beauty Salon Dimensions gehouden. Je kunt ons vinden in hal 7, stand A049. Ook dit jaar kun je vanaf onze stand direct je spullen meenemen, contant of pin afgerekend, lekker makkelijk voor jou en voor ons.

Supertan is inmiddels al aardig bekend in Nederland met een compleet assortiment zonnecosmetica voor onder de zonnebank. Steeds meer zonnestudio’s, fitnesscentra, beautysalons en wellnesslocaties maken hier inmiddels al gebruik van.

Meer info: www.supertan.nl of bel 040 2567713.

NIEUW! Playboy Boost for Men

Sinds de komst van Playboy Sun & Skin Care zonneproducten naar Nederland vorig jaar, is de kollektie behoorlijk uitgebreid met onder andere een zonnebank produkt voor mannen. Dit vitaminerijke product op basis van aloe Vera & pure kokosolie is speciaal ontwikkeld voor de drogere, behaarde huid van de man. Playboy Boost for Men bevat het gepatenteerde

ingrediënt Unipertan© dat zorgt voor een ongeëvenaard bruiningsresultaat.

Meer info: www.playboysun.com; Verkoop Nederland: www.sunstar.nl of telefoon 0318 646320.

De Tendence Gulliver Camouflage

De Camouflage horloges in de Tendence Gulliver Round lijn werden onlangs gelanceerd door Tendence. Met een diameter van 50mm zijn deze modellen avontuurlijk, eclectisch, eigentijds en vooral leuk. Deze horloges zijn gemaakt in vier verschillende kleurencombinaties: roze, wit, blauw en donkergroen. Daarnaast presenteert Tendence twee uitvoeringen in de Gulliver Medium lijn. Deze horloges met een diameter van 41mm zijn uitgevoerd in donkergrijs en donkergroen. Uiteraard bevatten al deze nieuwe modellen de Tendence kenmerkende driedimensionale wijzerplaat met opvallende cijfers. Het Zwitserse merk, met Italiaanse roots, heeft een heel herkenbaar DNA; opvallende horloges voorzien van een driedimensionale wijzerplaat, XL-size wijzerplaten en uiteraard de in het oog springende materiaal combinaties. Deze kenmerken komen terug in de gehele collectie. 

Kijk voor meer informatie op

www.tendence-nolimits.com

news I health

body•LIFE 7 I 2011 I

nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009