Inspiratie voor een teamsessie

Gaan de vergaderingen altijd over wie de batterijen vergeet op te ruimen? Werk je in de fitness, achter de bar of zit je in het managementteam en zijn ook daar de teamsessies een aaneenschakeling van facilitaire zaken die niet op orde zijn? Doe het vanaf vandaag anders en zorg dat de vergaderingen gestructureerd verlopen en écht iets bijdragen aan (persoonlijke) groei, succes en klanttevredenheid. Gebruik deze actielijst en ervaar het verschil!

Opening: de persoon

Het duurt vaak te lang om iedereen te vragen hoe het gaat, zeker bij een grote groep. Toch is het heel belangrijk om te weten wat er speelt in de les, tijdens een training, achter de bar en zelfs in je collega's privéleven. Dit werkt: iedereen 'pitcht' zijn verhaal in drie minuten aan de hand van de volgende stellingen:

 • Mijn werk vind ik (nog steeds) leuk omdat?
 • Ik ben heel tevreden over?
 • Ik vind dat dit beter kan?
 • Hiermee ga ik aan de slag om dat te bereiken?
 • Mijn persoonlijke doel is?

Opening: het bedrijf

Medewerkers die zich bevlogen voelen zijn erg betrokken bij het bedrijf; ze voelen zich autonoom en ondernemend om de zaak tot een succes te maken. Bevlogenheid wordt gevoed door medewerkers te betrekken achter de schermen. Deel cijfers, wat gaat goed en wat niet en wees authentiek! Bespreek als manager de volgende acties:

 • Wat is de huidige stand van zaken; aantal betalende én sportende leden? Wat is het verschil ten opzichte van een maand geleden?
 • Hoeveel mensen hebben zich de afgelopen maand in- en uitgeschreven?
 • Wat is het doel/target?
 • Wat zijn de groepslesaantallen? Welke lessen lopen goed en welke minder?
 • Wat vind jij als manager goed gaan en wat kan beter? Tip: wees ook persoonlijk en eerlijk naar jezelf!
 • Wat gaat er de komende maanden veranderen? (Is er besloten door management?)

Teambuilding

Het is nu tijd om feedback te geven en samen na te denken over bovenstaande vragen. De manager notuleert (op een flipover) en stelt de volgende vragen:

 • Welke concrete acties voor de komende maand bepalen we samen om het ledenaantal te vergroten?
 • Wat gaan we de komende maand doen om te voorkomen dat mensen zich uitschrijven?
 • Kunnen we definiëren (en meten!) waarom lessen goed lopen en waarom niet? Hoe gaan we de lessen die minder goed lopen onder de aandacht brengen?
 • Als we bij de volgende meeting op 'dd/mm/jaar' weer bij elkaar zijn, wat hopen we dan bereikt te hebben?
 • Bij ziekte, problemen of bij persoonlijke ontwikkeling: wie kan helpen, tijdelijk bijspringen of een collega ondersteunen?

Succesfactoren

Dit is een standaard vragenlijst die je bij elke vergadering kunt gebruiken. Om ook daadwerkelijk groei en betrokkenheid te realiseren, zijn de volgende succesfactoren van belang:

 • Na afloop van een meeting heb je sowieso antwoord op deze vragen: "Wat kan ik zelf doen om succesvol te zijn" en "Wat kan ik als ondernemer/manager doen om hierin te faciliteren".
 • Denk niet direct in geld, maar in aandacht voor de klant en het verreiken van je eigen kennis van training, les ? en leidinggeven (kwaliteit en service).
 • Doe wat met de uitkomsten. 'Nee' is ook een antwoord.
 • Verbind: help elkaar!
 • Meet! Zijn de aantallen gegroeid? Hoe weten we dat? Maar nog belangrijker; welke actie/persoon/apparaat/training heeft hiervoor gezorgd? Chapeau!
 • Beloon en vier succes: als we de volgende keer bij elkaar zitten en het is gelukt dan?

De laatste vijf minuten kun je nog even aandacht besteden aan 'wat verder ter tafel komt' afgekort als 'w.v.t.t.k.' en aan de eerder genoemde batterijen. Laat je weten hoe het is gegaan?

Heb je vragen? Stuur een email naar: marije@fitternederland.nl.

 

nr3 2018
 
nr2 2018
 
nr1 2018
 
nr10 2017
nr9 2017
 
nr8 2017
 
nr7 2017
 
nr6 2017
nr5 2017
 
nr4 2017
 
nr3 2017
 
nr2 2017
nr1 2017
 
nr10 2016
 
nr9 2016
 
nr8 2016
nr7 2016
 
nr6 2016
 
nr5 2016
 
nr4 2016
nr3 2016
 
nr2 2016
 
nr1 2016
 
nr10 2015
nr9 2015
 
nr8 2015
 
nr7 2015
 
nr6 2015
nr5 2015
 
nr4 2015
 
nr3 2015
 
nr2 2015
nr1 2015
 
nr10 2014
 
nr9 2014
 
nr8 2014
nr7 2014
 
nr6 2014
 
nr5 2014
 
nr4 2014
nr3 2014
 
nr2 2014
 
nr1 2014
 
nr9 2013
nr8 2013
 
nr7 2013
 
nr6 2013
 
nr5 2013
nr4 2013
 
nr3 2013
 
nr2 2013
 
nr1 2013
nr10 2012
 
nr9 2012
 
nr8 2012
 
nr7 2012
nr6 2012
 
nr5 2012
 
nr4 2012
 
nr3 2012
nr2 2012
 
nr1 2012
 
nr10 2011
 
nr9 2011
nr8 2011
 
nr7 2011
 
nr6 2011
 
nr5 2011
nr4 2011
 
nr3 2011
 
nr2 2011
 
nr1 2011
nr10 2010
 
nr9 2010
 
nr8 2010
 
nr7 2010
nr6 2010
 
nr5 2010
 
nr4 2010
 
nr3 2010
nr2 2010
 
nr1 2010
 
nr10 2009
 
nr9 2009
nr8 2009
 
nr7 2009
 
nr6 2009
 
nr5 2009
nr4 2009